Okov

Optimizacija sajta okov.rs

 

Okov je prodajni centar koji nudi sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. 

 

Za ovog klijenta Web Business Solutions vodi:

 

  • kompletan proces optimizacije sajta (SEO)

On page i off page optimizacija sajta za Okov doo

 

SEO proces koji radimo za sajt okov.rs podrazumeva:

 

  • detaljnu analitiku ključnih reči
  • SEO analizu sajta sa predlozima tehničkih i sadržajnih korekcija
  • saradnju sa programerima u rešavanju tehničkih korekcija
  • on site SEO 
  • doradu sadržaja na sajtu
  • link building proces
  • praćenje efekata SEO procesa 

 

Na početku rada na optimizaciji ovog sajta, WBS tim je uradio detaljnu analizu ključnih reči i na osnovu nje predložio izmene u kategorizaciji na sajtu. Takođe, urađena je SEO analiza sajta i na osnovu nje su predložene druge tehničke korekcije, kao i sadržajne dorade.

 

Nakon toga rađene su on page korekcije, sređivanje title, description i h tagova... Paralelno sa tim, krenulo se i sa link building procesom koji podrazumeva planiranje i pisanje tekstova, pronalaženje relevantnih portala za objavljivanje tekstova sa linkovima ka sajtu klijenta.

 

Sve vreme se prate rezultati SEO procesa, pre svega u Google Analytics i Google Search Console i na osnovu njih planiraju dalje aktivnosti.

Naši klijenti
poziv