Procar Security

Bačka 68a

Zemun

www.procar.rs

Izrada sajta i SEO optimizacija za Procar Security

 

Firma Procar security d.o.o vrši ugradnju i projektovanje CCTV (video nadzora), protivprovalnih sistema, a prateće delatnosti su joj prodaja i ugradnja interfonskih sistema, kontrole pristupa i evidencije radnog vremena. Osim toga firma se bavi montažom opreme za ozvučenje i klimatizaciju. Nalazi se u ulici Bačka 68a, u Zemunu. Vreme u kojem živimo i poslovi kojima se bavimo zahtevaju od nas da se pobrinemo za svoju sigurnost. Firma Procar Security odgovara tim zahtevima ponudom odgovarajućih sistema tehničke zaštite.

 

 

Tim WBS-a za ovog klijenta radi sledeće usluge:

 

  • izrada web sajta
  • SEO optimizaciju sajta

Izrada sajta u Custom CMS-u

 

Sajt Procar Security rađen je u Custom CMS –u. WBS tim je sajt uradio na svom template rešenju. Na sajtu su prezentovane sve usluge koje klijent pruža. Pored toga sajt klijenta je mobile responsive. To znači da je prilagođen svim uređajima i može mu se pristupiti sa svih platformi.

 

SEO optimizacija sajta Procar Security

 

Optimizaciju sajta čine sledeće aktivnosti:

 

  • analitika
  • on site SEO
  • link building

 

Analitika se radi sa ciljem da se dođe do ključnih reči i fraza koje su relevantne za sajt klijenta Procar secutity. Na osnovu detaljne analitike se radi strategija za dalju SEO optimizaciju sajta.

 

U okviru On site SEO rađena je korekcija samog sadržaja na sajtu i to u skladu sa SEO pravilima. Takođe, kreiraju se i unikatni blog postovi koji za cilj imaju obogaćivanje sadržaja sajta i jačanje ključnih fraza koje su značajne za što bolje pozicioniranje sajta na relevantnim pretragama.

 

Kontinuirani link building proces koji se radi za ovog klijenta, za cilj ima stvaranje jake baze dolaznih linkova ka sajtu, i na taj način jačanje autoriteta samog sajta. To se obavlja pisanjem unikatnih tekstova i njihovim plasiranjem na veliki broj portala sa kojima imamo uspešnu saradnju.

 

 

 

Naši klijenti
poziv