Google oglasi - Adwords oglašavanje

 

Google Ads oglašavanje, ranije poznato kao Google Adwords oglašavanje, predstavlja brz i efikasan način da postignete Vaše marketinške ciljeve. Bez obzira da li je cilj promovisanje potpuno novih proizvoda ili usluga, nepoznatih određenom tržištu, ili je cilj da se dođe do korisnika kojima je proizvod/usluga poznata i koji su već u fazi traženja i odlučivanja gde i od koga proizvod ili uslugu kupiti, Google Ads je pravo rešenje.

 

google oglasi

 

Profesionalno vođenje Google oglašavanja je ključno u cilju maksimizacije rezultata i povrata sredstava koje ulažete u internet oglašavanje. Pravilno upravljanje Google oglasima zahteva daleko više znanja od onog koje svako može steći kroz Google sistem sertifikacije. Kao u svakom drugom poslu, pored neophodnog teorijskog znanja, i za Google oglašavanje veoma je važno iskustvo koje se stiče godinama kroz praktičan rad, savladavanjem izazova koji su specifični za svakog oglašivača. Iskustvo u praktičnom radu je zato jedan od osnovnih razloga za odluku da se za upravljanje Google oglasima angažuju profesionalci. Značajnu uštedu koju možete ostvariti racionalnim upravljanjem Google oglasima dalje možete iskoristiti kao budžet za neku narednu kampanju, za stimulaciju svojih zaposlenih, nabavku opreme i u neke druge svrhe.

 

Benefiti za vaš biznis

 

Angažovanjem naše agencije dobijate:

 

Veće efekte, veći povrat uloženog novca

 

 • kroz profesionalnu postavku i adekvatno vođenje Google Ads kampanje
 • kroz konstantno usklađivanje i korekcije na samom sajtu
 • kroz naprednu tehničku postavku koja nam omogućuje identifikaciju najprofitabilnijih delova kampanje

 

Fleksibilnost

 

 • u svakom trenutku možete nam javiti da obustavimo kampanju, jer prema nama nemate dugoročnih obaveza po tom pitanju (često nam se dešava da nam klijent javi da smo mu napunili kacitetete i da dalje ne može da prima upite)

 

Jasnu komunikaciju

 

 • Dostupnost za sve konsultacije
 • Redovni i jasni izveštaji

 

Uštedu vremena

 

 • Štedimo vam vreme, vaš najskuplji resurs, a to vreme možete iskoristiti na pametan način, za unapređenje svoje usluge/proizovda, a nama prepustite brigu oko internet nastupa

 

Google AdWords oglašavanje - naš pristup

 

Integrisan internet nastup je neophodan za razvoj online poslovanja.

 

Zbog toga i vođenje Google Ads oglasnih kampanja posmatramo kao deo celokupne strategije.

 

Imajući u vidu da za naše klijente uglavnom vodimo celokupan online nastup, od izrade sajta i zakupa hostinga, koordinaramo AdWords sa ostalim online kanalima, i vršimo potrebne korekcije na samom sajtu.

 

Ovakvim pristupom obezbeđujemo najracionalnije upravljanje budžetom koji ste nam poverili, jer ne forsiramo niti jedan oglasni kanal da bismo sebi ostvarili najveću zaradu.

 


 

Benefiti koji se mogu ostvariti pravilnim vođenjem Google Ads oglašavanja su brojni i svakako će pozitivno uticati na vaš posao. Mi smo tu da vam u tome pomognemo. Za sve informacije koje vas interesuju, kao i konsultacije, možete nas kontaktirati.

 

kontakt


 

 

 

Naprotiv, Google alati koji su praktično industrijski standard u merenju performansi vašeg sajta usmeravaju nas ka odlukama koje su racionalne sa stanovišta kada, gde i koliko uložiti da bi se ostvario najveći povrat investicije. Nekada je to tehnička ili sadržajna dorada postojećeg sajta (optimizacija za organsku pretragu), nekada standardna ili remarketing display kampanja, a nekada intenziviranje kampanje na pretraživaču prema ključnim rečima koje najviše doprinose prodaji vaše usluge/proizvoda.

 

Kako to radimo?

 

Standardni koraci koje preduzimamo su:

 

Upoznavanje sa trenutnim stanjem i definisanje ciljeva za naredni period

 

Pre uspostavljanja saradnje praktikujemo sastanak na kome se upoznajemo sa vašim dosadašnjim nastupom i vašim ciljevima za naredni period. Može se desiti da do saradnje i ne dođe, jer projekte ne prihavatamo po svaku cenu. Čvrsto verujemo da bez međusobnog razumevanja i zajedničke vere da se željeni ciljevi mogu racionalno ostvariti na obostrano zadovoljstvo, nema osnova za zdravu saradnju.

 

Analiza ključnih termina, predlog strukture kampanje i pisanje oglasa

 

Vršimo kompletnu analitiku vaše kategorije i dajemo predlog elemenata za optimalnu postavku kampanje. Korisitimo Google Analytics, Search consolu, Keyword planner i druge alate koje smo ili sami razvili ili plaćamo naknadu za njihovo korišćenje. Izlazni rezulat u obliku predloga kampanje vam predstavaljamo i po vašem odobrenju postavljamo u Google Ads.

 

google ads oglasavanje

 

Postavljanje merenja i optimizacija kampanje

 

Pored praćenja osnovnih parametara performansi vašeg sajta vršimo i implementaciju naprednih merenja praćenjem dodatnih tačaka koje nam omogućuju optmizaciju kampanje, ali i uvid u efekte koje vam donose i ostali kanali koji dovode posetioce na vaš sajt, ne samo Google Ads. Koristimo napredne alate za merenje rezultata i konstantno pratimo parametre na osnovu kojih usmeravamo dalji tok u najprofitabilnije segmente.

 

Izveštavanje

 

Dinamika i forma izveštavanja se usagalašavaju prema potrebi projekta, a najčešće su to mesečni izveštaji uz usmene konsultacije tokom meseca. U svakom trenutku imate direktan pristup Google Ads nalogu i Google Analytics nalogu, te po vašoj želji možete uvek samostalno proveriti sve parametre koji vas zanimaju. Naravno, mi smo uvek na raspolaganju za tumačenje rezultata.

 

Gde se prikazuju Google oglasi?

 

Google Ads (Google Adwords) oglasi su podeljeni na osnovne celine Google Search, Google Display Network, YouTube i od izbora celine oglasi se mogu prikazati na sledećim pozicijama:

 

Google Search

 

Oglasi se prikazuju na Google pretraživaču, a dodatno, ukoliko to želimo, i na mreži partnerskih sajtova za pretragu.

 

To su isključivo tekstualni oglasi koji se pojavljuju na osnovu ključnih reči/upita koje korisnici/potencijalni kupci traže na Google pretraživaču.

 

Slika 1 - Primer oglasa na Google pretraživaču

 

google oglasavanje

 

Google Display Network

 

Oglasi se mogu prikazati na bilo kom sajtu koji je deo tzv. Google Adsense programa Google Adsense program je ponuđen praktično svakom sajtu na svetu, a podrazumava da vlasnik/administrator sajta postavi Google Adsense kod na svoj sajt na kome želi da dopusti da se određeni Google oglas pojavi.

 

Oglasi mogu biti slikovni, tekstualni ili u video formatu, a uvek ih na nekom sajtu možete prepoznati po maloj plavoj oznaci koja se nalazi u gorenjem delu oglasa

 

Slika 2 - Primer Google Display Network oglasa

 

oglasavanje google

 

Youtube

 

Oglasi na Youtube-u se mogu prikazati u okviru videa koji korisnik gleda, preko videa koji korisnik gleda, pored videa na vrhu desne kolone ili u pretrazi videa.

 

Najčešće korišćen format na našim prostorima je naravno video format, ali može se koristi i statična slika ili dinamčki baner (HTML 5).

 

Funkcija i cilj Google oglašavanja

 

Oglašavanje na Google pretraživaču (Google Search) je idealno za unapređenje prodajnih rezultata, jer se oglasi prikazuju samo korisnicima koji već traže konkretan proizvod. Daleko je verovatnije da takvi, "zreli" posetioci vašeg sajta, postanu i vaši kupci, nego oni koji još uvek nisu u fazi kupovine (npr. to su u najvećoj meri svi oni koji su vašem oglasu izloženi putem TV reklama, biloborda, novinskih oglasa, čak i drugih vidova internet oglasa kao što su Facebook oglasi, Instagram oglasi, Google Display Network oglasi itd.)

 

Google search oglasi se ne prikazuju korisnicima koji vas ne traže i to je razlog zbog čega su Google oglasi na pretraživaču najefikasniji način povećanja broja kupaca.

 

Cilj Google Display Network oglasa je širenje svesti o Vašem brendu, proizvodima i uslugama. Ovakav tip oglasa ima posebno značajnu ulogu u slučajevima kada broj upita po određenim ključnim rečima na Google pretraživaču nije dovoljnog obima (prostim rečeno, "to niko ili gotovo niko i ne traži na Googlu"). U tom slučaju ni Google Search ne može da isporuči zadovoljavajući broj poseta vašem sajtu, a time ni da ostvari očekivane prodajne rezultate.

 

Tada je Google Display Network idealno rešenje jer kroz opcije targetiranja koje nam nudi, vaš slikovni, teksutalni ili video oglas možemo prikazati ogromnom broju korisnika) koji će ili posetiti vaš sajt odmah (klikom na oglas) ili će kasnije, kada im to bude zgodno, potražiti vas, vašu uslugu ili prozvod na Google pretrazi.

 

Ukoliko je ponuda na vašem sajtu posetiocu sajta zanimljiva, eto za vas novog kupca i nove prodaje.

 

I u okviru ove mreže moguće je postići značajno unapređenje prodajnih rezultata, ali osnovna, suštinska razlika u odnosu na Google Search kampanju je faza kupovine u kojoj se korisnik/potencijalni kupac nalazi.

 

Youtube oglasi, slično Google Display Network oglasima, imaju funkciju širenja svesti o brendu, a ne direktnu prodaju. Snaga Youtube-a je u ogromnom broju korisnika, kao i u značajnom vremenu koje korisnici provode na Youtube-u. Imajući u vidu da je trend konzumacije video sadržaja već godinama u porastu, Youtube ima bitnu ulogu, posebno pri promociji novog proizvoda ili usluge.

 

Google Search i Google Display Network, kao i Youtube, odlično nadopunjuju i pospešuju kretanje korisnika od faze spoznaje da vaš proizvod ili usluga postoji na tržištu, preko izbora vas kao prodavca i odluke da baš od vas kupe to što im je potrebno, sve do povrata i ponovne kupovine i preporuke prijatelju.

 

Vrhunska veština zato i jeste sprovesti korisnika kroz "prodajni levak", od potpunog nepoznavanja do lojalnog kupca, čak i "ambasadora" vašeg brenda, nekog ko će vas preporučiti svojim prijateljima i poznanicima.

 

Targetiranje kroz Google oglase

 

Google Ads omogućava brojne opcije targetiranja koji se mogu međusobno kombinovati. Ključno je definasti cilj na osnovu koga se usvaja strategija nastupa - izbor kanala i oglas ih formata, dinamika i intenzitet oglašavanja, načini targetiranja ciljne grupe.

 

Neke od osnovnih mogućnosti su targetiranja po:

 

 • ključnim rečima
 • geografskoj lokaciji
 • demografskim karakteristikama
 • interesovanjima korisnika
 • tematici sajtova na kojima se oglasi prikazuju
 • uređajima koji korisnici koriste
 • ponašanju korisnika na sajtu (za korisnike koji su u prethodnom periodu već posetili vaš sajt)

 

Postoje i druge, naprednije mogućnosti targetiranja koje se najčešće zasnivaju na drugim Google alatima koje koristimo u radu (Google Analytics, Google Tag Manager...), a koje tehnički povezujemo sa vašim Google Ads nalogom.

 

Modeli plaćanja Google oglasa

 

Postoji nekoliko modela plaćanja od koji su najčešće korišćeni plaćanje po kliku (PPC - pay per click), plaćanje po broju prikazanih oglasa (CPM - cena za 1.000 prikaza), plaćanje po odgledanom ili započetom videu (u zavisnosti koji Youtube format se koristi u kampanji).

 

Za svaki model koji je odabran određuje se planirani iznos potrošnje, tako da postoji potpuna kontrola budžeta i maksimalna fleksibilnost.

 

Važno je da znate da plaćate samo efekte koji su u skladu sa cijevima koje ste postavili, a ne plaćate puko prikazivanje oglasa na koje korisnici verovatno i ne reaguju.

 

Cene Google Adwords oglašavanja

Naknada za naš angžman se definiše u zavisnosti od kompleksnosti konkretnog projekta (koje elemente sadrži, koliko je radnih sati potrebno da se kompletna usluga isporuči). Najčešće se naknada sastoji od dva dela:

 

 • fiksni iznos od 50 do 100 eur mesečno u zavisnosti od obima kampanje
 • 15% od budžeta koji nameravate da investirate u oglašavanje

 

Naknada obuhvata analizu i postavljanje kampanje, postavljanje i povezivanje Google Ads i Google Analytics naloga, povezivanje Search konzole sa Google Analytics nalogom, podizanje Google Tag Manager naloga, setovanje golova (konverzija), segementaciju publike (između ostalog, koristiće nam i za remarketing kampanje).

 

Navedene cene su okvirnog karaktera, a javite nam se kako bismo vam preciznu ponudu dostavili.

 

Reference

Pogledajte listu klijenata kojima pružamo usluge i budite slobodni da ih pitate kako su zadovoljni saradnjom sa nama, efektima i komunikacijom.

Komentari

06.12.2015 10:52
Postovani ,
Nasa firma se bavi uslugom skladistenja zamrznutih prehrambenih proizvoda u nasoj hladnjaci.
Slicno hotelu samo sto mi izdajemo paletna mesta .
Nasi klijenti su uvoznici proizvodjaci i distributeri hrane.
Na pretrazivacu nikad nigde ne izlazimo a konkurencija je simbolicna.
Kljucne reci su hladnjaca,usluzna hladnjaca,skladistenje na -20c
Molim da pogledate nas sajt u koliko ste zaintresovani da nam ponudite uslugu unapredjenja naseg sajta.
Pozdrav,
Ognjen Mrvaljevic


Ime i prezime
Sajt
Email
Komentar
Zbog spama unesi kod :
Saglasan sam sa politikom privatnosti
Poslednje sa našeg bloga
Filteri i prepisani URL - zašto su važni?

Filteri i prepisani URL - zašto su važni?

Filteri i prepisani URL-ovi su veoma bitni za sajt i sam SEO. Filteri se koriste za filtriranje sadržaja na web stranicama, dok se prepisani URL-ovi koriste za preusmeravanje korisnika na željenu stranicu i poboljšanje SEO-a. Zajedno pružaju bolje korisničko iskustvo i poboljšavaju rangiranje vašeg sajta na pretraživačima.

Značaj B2B online shopa za poslovanje

Značaj B2B online shopa za poslovanje

U današnjem digitalnom dobu, poslovanje se sve više premešta na internet. B2B (Business-to-Business) online shopovi postaju neophodni za preduzeća koja žele da ostanu konkurentna na tržištu. 

poziv