Vladan Balaban ističe da je digitalizacija ključni faktor progresa

24.06.2022

Ako je pandemija korone nešto dobro donela u poslovnom svetu, onda je to činjenica da je primorala mnoge kompanije da se digitalno transformišu i prilagode savremenom načinu poslovanja. U današnjem svetu digitalizacije, uspešne mogu da budu samo firme koje su se reorganizovale i unapredile kompletno poslovanje primenom informacionih tehnologija. Među njima je i velika softverska grupacija iz Novog Sada koju vodi Vladan Balaban.

Vladan Balaban Fotografija

Da je digitalna transformacija ključ uspeha, spoznala je i sama država, odnosno Privredna komora Srbije, koja već godinama omogućuje domaćim kompanijama da konkurišu za novi “Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća”. Kroz taj program preduzeća usvajaju savremene digitalne alate i unapređuju poslovanje uz podršku sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju. Na taj način domaće kompanije uvođenjem savremenih tehnologija mogu da kreiraju nove poslovne modele, razviju proizvodnju, stvore bolju i raznovrsniju ponudu na tržištu i obezbede brži rast. Taj put prve su prošle mnoge IT kompanije uz pomoć svojih uspešnih lidera.

Vladan Balaban: Digitalizovane firme su efikasnije

Digitalna transformacija predstavlja promenu celokupnog poslovnog ambijenta u svakoj kompaniji koja usvaja nove tehnološke, hardverske ili softverske procese i pristupe tržištu. Danas je, zahvaljujući tim procesima moguće dobiti precizan profil kupca ili klijenta i detaljno analizirati njegovo ponašanje. Može se saznati koliko je kupac familijaran sa digitalanim alatima, gde se on nalazi, kojim putanjama dolazi do informacija i proizvoda, koje su mu potrebe i još mnogo toga. Ovakvi uvidi omogućavaju biznisima da vrlo precizno definišu dalji rad i potencijalno nove proizvode. Uspešni biznismeni i lideri slažu se sa mišljenjem Vladana Balabana da se na taj način ubrzavaju svi poslovni procesi, postaju efikasniji i vidljiviji, a samim tim je i kontrola poslovanja unutar firme veća i bolja. Bez integracije digitalnih tehnologija kompanije u savremenom svetu ne mogu da budu konkurentne na tržištu, što znači da sve teže dolaze do klijenata ili kupaca. Zbog čega je to tako? Zato što je digitalizacija neuzastavljiv proces. To znaju svi oni koji koriste internet i mobilne telefone da  bi komunicirali sa drugima, pretraživali informacije, razgledali ponudu, kupovali na daljinu… Ako se ima u vidu da se vremenom sve veći broj ljudi digitalizuje, logično je da to učine i kompanije, i to pre svojih korisnika.

Ko je najlakše preživeo pandemiju?

Koliko je digitalizacija značajna za održivost poslovanja, videlo se tokom pandemije, kada je trećina firmi iz IT sektora, proizvodnje hrane i pića i poljoprivrede u Srbiji uspela da se razvije uprkos krizi i zaposli nove radnike. Istraživanja su pokazala da su te kompanije u tome uspele zato što su se u vreme učestalih lokdauna i policijskih časova okrenuli onlajn trgovini, online usluzi, online poslovanju zajedno sa kupcima i/ili klijentima. Digitalizacija je direktno podstakla otvaranje novih radnih mesta u mnogim firmama širom Evrope, na primer analitičara podataka, programera softvera, aplikacija, platformi, te stručnjaka za digitalno tržište i slično. S druge strane, digitalizacija je i indirektno podstakla zapošljavanje podizanjem produktivnosti, smanjenjem cena, stimulisanjem tražnje u svim segmentima gde se na potražnju može odgovoriti digitalnim kanalima i alatima. 

Enterprise Resource Planning 

Početnu fazu digitalne transformacije pre svega velikih firmi predstavlja takozvani ERP (Enterprise Resource Planning) proces koji podrazumeva planiranje poslovnih resursa. Takvo planiranje se uglavnom sprovodi pomoću nekog poslovnog informacionog sistema ili softverskog paketa za velike kompanije. Softver se prilagođava konkretnim potrebama kompanija i sadrži sve poslovne funkcije. Uz pomoć takvog softverskog paketa znatno se poboljšava kvalitet proizvoda i usluga. Međutim, digitalna transformacija je mnogo više od implementacije mnogima još nepoznatog ERP procesa. 

Digitalizacija zahteva jasnu viziju, ukazuje Vladan Balaban

Da bi se uspešno digitalno transformisale, firme moraju raspolagati odgovarajućom infrastrukturom, a to je najveći izazov za mala i srednja preduzeća. Pod infrastrukturom podrazumeva se čitav spektar resursa: od kvalitetne internet veze i servera, preko mesta za skladištenje i čuvanje podataka, do bezbednog sistema pristupa klijentima i kupcima. Drugi izazov zahteva znanje iz oblasti planiranja razvoja informacionih sistema i njihovog usklađivanja sa poslovnim modelom preduzeća, zbog čega je većina firmi primorana da angažuje konsultanta koji ima obrazovanje i iskustvo na tom polju. Najzad, put do uspešne digitalne transformacije vodi preko dobre i jasne vizije o najefikasnijem poslovnom modelu i implementacije najoptimalnijih informacionalnih tehnologija koji će doneti najbolji rezultat u odnosu na investicije. Primer dobre vizije je desetogodišnja saradnja velike softverske grupacije iz Novog Sada čiji je predsednik Vladan Balaban i američke kompanije koja je globalni dobavljač profesionalnih tehnoloških rešenja za trgovinu akcijama. Saradnja ove dve kompanije u početku se zasnivala na održavanju veb lokacija i veb aplikacija, da bi kasnije bila proširena na raznovrsne poslove u oblasti razvoja, podrške, administracije i monitoringa proizvoda ove kompanije koji se koriste širom sveta.

KomentariIme i prezime
Sajt
Email
Komentar
Zbog spama unesi kod :
Saglasan sam sa politikom privatnosti
poziv